Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

RODO – czym jest i czego dotyczy. Regulacje prawne.

RODO – czym jest i czego dotyczy. Regulacje prawne.

RODO to po Angielsku GDPR (General Data Protection Regulation) – jest to unijne rozporządzenie, które zawiera przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także regulacje prawne o swobodnym przepływie danych osobowych. W Polsce występuje nazwa RODO oznaczająca Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku weszło całkowicie w życie 25 maja 2018 roku.  Jego celem jest swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej, lepsza ich kontrola oraz ujednolicenie prawa i dostosowanie tak przepisów, aby odpowiadały na różne zagrożenia technologiczne XXI wieku.Kogo obejmuje RODO? Rozporządzenie odnosi się do:
 • Każdego przedsiębiorcy lub firmy świadczącej swoje usługi lub produkty osobom fizycznym (prywatnym) na terenie Unii Europejskiej.
 • Każdej firmy mającej swoją siedzibę poza Unią Europejska, ale świadczącą usługi dla osób tam mieszkających. Odnosi się to nie tylko do wielkich, globalnych przedsiębiorstw, ale też do małych, lokalnych firm np.: świadczących usługi internetowe.
RODO nie dotyczy:
 • osoby prawnych
 • Osób zmarłych
dowód osobisty z danymi osobowymi

Dane osobowe – czym dokładnie są. Najważniejsze zmiany po wejściu rozporządzenia w Ochronie Danych Osobowych  

Dane osobowe są to wszystkie te informacje na podstawie których możemy zidentyfikować żyjącą osobę fizyczną. Obejmują one:
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer dowodu tożsamości
 • Adres email, gdzie występuje imię i nazwisko
 • Dane osobowe które są w posiadaniu służby zdrowia (lekarza czy szpitala)
A także:
 • Adres IP
 • Dokładne dane o naszej lokalizacji (np. ustawione w telefonie)
Nie można również przetwarzać danych, które dotyczą:
 • Dochodów
 • Orientacji seksualnej
 • Poglądów politycznych
 • Przynależności do związków zawodowych
 • Przekonań filozoficznych oraz religijnych
Danymi osobowymi natomiast nie są:
 • Numer KRS
 • Dane anonimowe
 • Adres email, gdzie nie występuje nasze imię i nazwisko np.: rejestracja@firma.com
Dane osobowe, gdy zostają przetwarzane, trafiają do różnych organizacji lub firm. Głównymi podmiotami które przetwarzają dane osobowe są:
 1. Administrator danych – decyduje w jaki sposób przetwarza są dane osobowe oraz w jakim celu.
 2. Podmiot przetwarzający – w imieniu administratora przetwarza dane osobowe. Jego obowiązki musza być określone w umowie lub innym akcie prawnym. Do jego zadań należy na przykład dostarczanie różnych rozwiązań IT.
Przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie monitoruje wyznaczony przez daną firmę inspektor ochrony danych (IOD). Informuje on również pracowników o obowiązkach i doradza w zakresie przetwarzania danych osobowychRozporządzenie Unijne wprowadziło bardzo dużo zmian dotyczących danych osobowych, między innymi: dotyczących ich przechowywania, administrowania, przenoszenia, czy też usuwania. Uregulowało także kary administracyjne w momencie nieprzestrzegania przepisów (mogą one sięgnąć 20 milionów euro, lub 4% całkowitego rocznego obrotu przedsiębiorcy,). Zmiany jakie weszły w życie wraz z rozporządzeniem RODO dotyczą:
 • Rozszerzenia rozporządzenia o przedsiębiorców z poza Unii Europejskiej.
 • Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych o dane biometryczne /genetyczne, dane dotyczące naszego zdrowia.
 • Bezpośredniej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych (włączone jest w to ryzyko kary finansowej), oraz zdobywania zgody na przetwarzanie tych, że danych.
 • Obowiązku powiadamiania o naruszeniach
 • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • Ułatwienie międzynarodowego przekazywania danych osobowych
 • Poszerzenia praw każdego obywatela: prawo dostępu do danych, do uzupełniania ich i poprawiania, oraz prawo, aby zażądać przeniesienie danych. Obywatel ma także prawo do ‘’bycia zapomnianym” (związane z usunięciem danych osobowych).
Rozporządzenia RODO są oparte na kilu zasadach, które są punktem wyjścia do przepisów:
 1. Rzetelność i przejrzystość
 2. Prawidłowość
 3. Poufność
 4. Zgodność z prawem
znak Unii Europejskiej

Szkolenia z RODO

Wszystkie informacje dotyczące unijnego rozporządzenia, zwanego w Polsce RODO są niezmiernie ważne w każdym przedsiębiorstwie. Temat jest dość obszerny i wymaga poświęcenia czasu by się z nim zaznajomić. Dla tego też naprzeciw wychodzą firmy specjalizujące się w organizowaniu szkoleń RODO.Szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych zgodne z unijnym rozporządzeniem, skierowane są przede wszystkim do administratorów danych oraz ich pracowników.  Podczas kursów uczestnik zapoznaje się z:
 • Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych
 • Definicjami z zakresu ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych (jak je przetwarzać zgodnie z wymogami RODO i Kodeksem Pracy)
 • Pojęciami; administratora danych, podmiotu przetwarzającego dane, inspektora ochrony danych oraz z zadaniami jakie do nich należą
 • tematyką struktury organizacyjnej
 • Karami administracyjnymi i ich wysokością
 • Rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych oraz jakie są warunki wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnik dowiaduje się czym jest ten rejestr.
 • Jakie środki ochrony danych osobowych są zgodne z RODO
 • Prawami jakie przysługują osobą, których dane osobowe są przetwarzane
Często kursy odbywają się w formie zajęć teoretycznych jak i praktycznych.  Warto, aby każda firma choć raz przeprowadziła takie szkolenie i zaznajomiła swoich pracowników z praktyczna wiedzą i umiejętnościami. Uczestnicy mogą otrzymać materiały szkoleniowe oraz certyfikat RODO.ERGON – Ośrodek Doskonalenia Kadr prowadzi na wysokim poziome szkolenia o tematyce ochrony danych osobowych. Dowiesz się na nich wszystkiego co powinieneś wiedzieć o RODO. Posiadamy doświadczonych instruktorów, a nasze metody nauczania są nowoczesne i pozwalają na efektywne przekazanie wiedzy. Nasz główny ośrodek znajduje się w Warszawie, ale działamy też w innych miastach: Kraków, Bielsko-Biała i Katowice. Zapraszamy do kontaktu.