Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

SERWIS URZĄDZEŃ UDT – KONTROLA, NAPRAWA, KONSERWACJA

SERWIS URZĄDZEŃ UDT – KONTROLA, NAPRAWA, KONSERWACJA

W firmie Ergon oferujemy specjalistyczne usługi naprawcze sprzętu podlegającego Urzędowi Dozoru Technicznego. Zapewniamy szybki i kompleksowy przegląd wykonany przez wykwalifikowanych specjalistów. Diagnozujemy sprzęt pod kątem wszelkich awarii, gwarantując sprawne ich wykrycie i usunięcie.  Wykonujemy również standardowe przeglądy, jakich wymaga Urząd Dozoru Technicznego. Ergon to gwarancja jakościowego serwisu.  

UDT – urządzenia 

Robotnicy na placu budowy

Sprzęt, nad którym nadzór sprawuje UDT to w większości sprzęt wykorzystywany przy szczególnie kluczowych zadaniach związanych z przemysłem zajmującym się infrastrukturą, transportem czy chociażby handlem. Często urządzenia te występują pod nazwą sprzętu ciężkiego. Szczególną rolę w możliwości ich wykorzystywania odgrywają uprawnienia, jakie musi posiadać pracownik, zajmujący się ich obsługą. Niemal każdego urządzenia dotyczy specjalistyczny i obowiązkowy kurs, zakończony egzaminem odbywającym się przed komisją z UDT. Wyszczególnione przez urząd kategorie maszyn to: 

 • urządzenia transportu bliskiego, 
 • urządzenia bezciśnieniowe, 
 • urządzenia ciśnieniowe, 
 • urządzenia do odzyskiwania par paliwa. 

Poza kursami UDT wymaga także rejestracji tych urządzeń. Szczególnie ważnym jest również wymóg dokonywania ich przeglądu. 

Standardy i wymogi UDT 

Obecnie obowiązujące przepisy jasno określają, że urządzenia podległe UDT muszą być sprawdzane w narzuconych terminach. Ich właściciele są więc prawnie zobligowani do umawiania rutynowych kontroli i przeglądów. UDT w przeciwnym razie dysponuje środkami, które umożliwiają mu nałożenie odpowiednich kar finansowych. Przeprowadzenie kontroli mogą potwierdzić tylko właściwe zaświadczenia, które Urząd wydaje po dokonaniu serwisu. Ergon usprawnia cały ten proces i gwarantuje wykonanie wszystkich potrzebnych czynności szybko i dokładnie.    

Naprawa urządzeń UDT 

Serwisowane przez nas urządzenia należą do kategorii transportu bliskiego. Są to: 

 • podesty ruchome (z wyróżnieniem na koszowe i nożycowe), 
 • ładowarki teleskopowe,  
 • wózki widłowe, 
 • dźwigi-windy, 
 • suwnice, 
 • żurawie HDS. 

Wszystkie te urządzenia ze względu na rolę jaką spełniają podlegają wysokiemu prawdopodobieństwu wystąpienia awarii. Przeglądy są zatem potrzebne nie tylko ze względu na wymogi UDT, ale także zadań, jakie maszyny te spełniają w różnorodnych branżach. Od ich sprawności zależy jakość i tempo ukończenia prac. Serwis i konserwacja są więc potrzebne dla utrzymania ciągłości pracy, jak i zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń UDT. 

Przebieg serwisu 

Nasi pracownicy podczas prac serwisowych zajmują się m.in.: 

 • diagnostyką układu sterowania,  
 • diagnostyką układów hydraulicznych, 
 • usuwaniem wszelkich napotkanych usterek, 
 • sprawdzeniem sprzętu pod kątem bezpieczeństwa, 
 • tworzeniem dokładnej dokumentacji serwisowej. 

Pytania i odpowiedzi

JAKIE URZĄDZENIA NAPRAWIA ERGON? 

Nasz serwis zajmuje się urządzeniami UDT należącymi do grupy urządzeń transportu bliskiego. Są to urządzenia służące głównie do przenoszenia różnych materiałów oraz ludzi. Wliczają się do nich dźwigi HDS, podesty ruchome, windy przemysłowe, ładowarki teleskopowe oraz suwnice. 

ILE TRWA NAPRAWA TAKIEGO SPRZĘTU? 

Czas naprawy uzależniony jest od rodzaju sprzętu i wykrytych usterek. Standardowy serwis zakłada przeprowadzenie działań diagnostycznych z zakresu układów hydraulicznych czy układów sterowania oraz kontroli bezpieczeństwa. Możliwa jest także modernizacja sprzętu, który podlegał wyjątkowo długiej eksploatacji