Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Zapraszamy na kurs alpinistyczny z dostępem linowym

Wykłady i w specjalnie przygotowanej sali zajęć

W świetle przepisów, praca wykonywana na powierzchni minimum 1 metra nad poziomem ziemi lub podłogi, jest pracą na wysokości i należy do szczególnie niebezpiecznych prac. Pracodawcy mają obowiązek zatroszczyć się o właściwe przeszkolenie zatrudnionych oraz wyposażyć ich w indywidualne środki ochrony. 

Uprawnienia są niezbędne do podjęcia pracy w wielu zawodach takich jak: 

 • kaskaderzy; 
 • monterzy; 
 • budowlańcy; 
 • konserwatorzy linii telekomunikacyjnych czy energetycznych; 
 • pracownicy: 
 • myjący okna na wysokości, 
 • platform wiertniczych, 
 • zajmujący się czyszczeniem lub malowaniem elewacji budynków, 
 • i wiele innych. 

Cele szkoleń ERGON

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON dopasowuje profesjonalne kursy wysokościowe do wymagań stawianych przez dany rodzaj pracy. Ukończenie szkolenia daje solidne podstawy do prac wysokościowych w dostępie linowym oraz budowlanym.  

Celem naszych kursów jest przede wszystkim nabycie niezbędnych umiejętności, bezpiecznej pracy na mniejszych, bądź większych wysokościach oraz zwiększenie efektywności.  

Instruktorzy ODK ERGON są wykwalifikowanymi fachowcami. Mają duży bagaż doświadczeń alpinistycznych. Dlatego oprócz teorii przekazują wartościowe lekcje z życia wzięte. Mamy nadzieję, że kursanci tym bardziej docenią, jak ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad, których nauczą się na szkoleniu. 

Posiadamy doświadczenie w wielu rodzaju kursach alpinistycznych do prac na wysokości. Szkolimy również Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczną, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Biuro Ochrony Rządu, Okręgowe i Centralne Stacje Ratownictwa Górniczego, Wojsko, Służbę Ochrony Państwa, Jednostki Antyterrorystyczne, CBŚ, ABW , a także mniejsze lub większe przedsiębiorstwa prowadzące usługi wysokościowe:  

 • kaskaderów,  
 • kadry parków linowych,  
 • sztucznych ścian wspinaczkowych,  
 • inne podmioty. 

Prace alpinistyczne dzielimy na prace w dostępie: 

 • budowlanym, 
 • linowym. 

Szkolenie alpinistyczne z technik dostępu linowego 

Dostęp linowy to zastosowanie sprzętu, lin do określenia pozycji pracownika. Używa się go najczęściej do prac krótkotrwałych na sporej wysokości, w skondensowanej zabudowie miejskiej lub innych miejscach trudno dostępnych. Takiego dostępu używa się wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe wykorzystanie mobilnych platform roboczych oraz rusztowań i jest to ryzykowne lub nieopłacalne ekonomicznie.  

Kurs umożliwia zdobycie uprawnień wysokościowych do robót z wykorzystaniem liny nie tylko do asekuracji, ale też do pracy w zjeździe, podczas podchodzenia po linie, czy na trawersach linowych. Wymaga to specjalistycznego treningu i rozległej wiedzy oraz dobrej sprawności fizycznej.  

W naszej ofercie proponujemy następujące rodzaje szkoleń w dostępie linowym: 

 • przypominające; 
 • w dostępie budowlanym z elementami dostępu linowego – do prac na wysokości w których dostęp linowy wykorzystywany jest w celu zwiększenia wygody czy bezpieczeństwa pracy, jak np. praca na skośnych dachach; 
 • linowe – podstawowe – do wykonywania prostych prac z użyciem lin, np. podczas zjazdu na krótkich odcinkach; 
 • linowe – rozszerzone – stosowane do typowych prac z metodami alpinistycznymi; 

Przy mniejszych bądź większych grupach kursantów cena ustalana jest indywidualnie.  

Warunki uczestnictwa:  

 • Brak problemów zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 metrów (nie jest konieczne orzeczenie lekarskie); 
 • Pełnoletność i minimum podstawowe wykształcenie. 

Program szkoleń linowych obejmuje tematykę: 

Zastosowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa przed rozpoczęciem zadania
 • Organizacji i przepisów prawnych w pracach na wysokości oraz jej charakterystykę; 
 • Zagrożenia; 
 • Przyczyny typowych wypadków i ich profilaktyka; 
 • Prawa pracowników oraz obowiązki w zakresie BHP, odpowiedzialność za naruszenie przepisów; 
 • Rodzaje prac na wysokości; 
 • SOI (Środki Ochrony Indywidualnej) przed upadkiem; 
 • Zasady doboru oraz użytkowania; 
 • Kontrola bieżąca i okresowa; 
 • Punkty asekuracyjne;  
 • Rodzaje oraz zasady budowy stanowisk z uwzględnieniem różnych warunków przemysłowych; 
 • Ogólne zasady postępowania przy wykonywaniu prac, organizacja w miejscu pracy, ocena ryzyka oraz plany awaryjne; 
 • Jak wiązać węzły? – nauka podstawowych węzłów;  
 • Zjazd i wychodzenie po linie oraz inne sposoby dostępu i asekuracji; 
 • Podstawy ratownictwa i autoratownictwa. 

Dlaczego warto szkolić pracowników z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr? 

 • Mamy rozbudowany kompleks szkoleniowy, w którym znajduje się m.in. moduł przestrzeni ograniczonych odwzorowujący rzeczywiste warunki; 
 • Kładziemy nacisk na działania ewakuacyjne i ratunkowe; 
 • Znamy potrzeby naszych klientów, dlatego szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Państwa firmy; 
 • Dbamy o dużą ilość zajęć praktycznych, które kształtują poprawne umiejętności pracowników zagrożonych upadkiem z wysokości; 
 • Uczestnicy uczą się poprawnie użytkować i dopasować sprzęt chroniący; 
 • Lokalizacja naszego Ośrodka umożliwia łatwy dojazd uczestników; 
 • Mamy do dyspozycji najwyższej jakości sprzęt, uznanych światowych marek Scott Safety i 3M DBI Sala; 
 • Nowoczesny obiekt z klimatyzowanymi salami i wygodnym zapleczem; 
 • Niektóre ze szkoleń organizujemy na miejscu u klienta. 

Oprócz tego do atutów naszego Ośrodka zalicza się: 

 • rozbudowany kompleks szkoleniowy, w którym znajduje się m.in. moduł przestrzeni ograniczonych odwzorowujący rzeczywiste warunki, 
 • kładziony przez nas nacisk na działania ewakuacyjne i ratunkowe. 
 • znajomość potrzeb naszych klientów, dzięki czemu nasze szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb firmy zleceniodawcy, 
 • dbałość o dużą ilość zajęć praktycznych, które kształtują poprawne umiejętności pracowników zagrożonych upadkiem z wysokości, 
 • nauka poprawnego użytkowania i dopasowania sprzętu ochronnego, 
 • lokalizacja naszego Ośrodka, umożliwia uczestnikom łatwy dojazd na zajęcia, 
 • dyspozycyjność najwyższej jakości sprzętu światowych marek, nowoczesny obiekt z klimatyzowanymi salami i wygodnym zapleczem. 

Serdecznie zapraszamy do zapisu na szkolenie, a w razie jakichkolwiek pytań – do kontaktu telefonicznego.