Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Kurs konserwacji żurawi przenośnych HDS

Kurs na konserwatora żurawi przenośnych

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z zakresu konserwacji i obsługi żurawi przenośnych typu HDS. Gwarantujemy doskonałe przygotowanie do państwowego egzaminu zdawanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nasza kadra szkoleniowa składa się z profesjonalnych instruktorów, którzy mają wieloletnią praktykę w konserwacji i obsłudze urządzeń transportu bliskiego. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi i konserwacji żurawi przenośnych HDS. Kurs przygotowuje do podjęcia pracy m.in. jako konserwator żurawi HDS na budowach, w magazynach, fabrykach przemysłowych czy przemyśle drzewnym. 

żuraw HDS na drodze

Tematyka zajęć

 • ogólne informacje o żurawiach HDS, 
 • budowa i działanie żurawi przenośnych HDS, 
 • zasady dozoru technicznego, 
 • konserwacja żurawi HDS, 
 • rodzaje zawiesi i pomocniczego sprzętu służącego do przeładunku, 
 • zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac konserwatorskich żurawi przenośnych. 

Program szkolenia

 • zajęcia teoretyczne, 
 • zajęcia praktyczne, 
 • egzamin – załatwiamy wszystkie formalności związane z egzaminem UDT. 

Uprawnienia 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie kursant otrzymuje certyfikat UDT, który jest potwierdzeniem jego uprawnień do pracy przy konserwacji lub obsłudze żurawi HDS. 

Rezultat kształcenia 

Po ukończeniu kursu absolwent powinien mieć wiedzę na temat: 

 • budowy, zasad działania i konserwacji żurawi przenośnych HDS, 
 • obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku konserwatora żurawi przenośnych HDS, 
 • przepisów dozoru technicznego odnośnie do konserwacji i eksploatacji żurawi przenośnych HDS. 

Umiejętności, które powinien posiadać konserwator z uprawnieniami, to: 

żuraw przenośny na budowie
 • przeprowadzanie przeglądów i napraw urządzeń, stosując się do wymaganych reguł postępowania, 
 • prawidłowe reagowanie w przypadku wystąpienia awarii lub nieszczęśliwego wypadku, 
 • właściwe dokumentowanie przeprowadzanych konserwacji lub napraw, 
 • udzielenie pierwszej pomocy. 

Wymagania 

Do szkolenia może przystąpić osoba, która: 

 • posiada co najmniej 18 lat, 
 • ma wykształcenie minimum podstawowe, 
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako konserwator. 

Nasza oferta 

Polecamy zapoznać się z innymi kursami na obsługę i konserwację żurawi: 

 • stacjonarnych,
 • wieżowych, 
 • samojezdnych, 
 • kolejowych i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawi pokładowych. 

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda kurs?

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Na koniec podchodzi się do egzaminu przeprowadzanego przez UDT. 

Gdzie mogę pracować po kursie? 

Po szkoleniu możesz pracować jako konserwator żurawi HDS w miejscach takich jak: place budowy, magazyny, fabryki przemysłowe, firmy z branży przemysłu drzewnego. 

Czy prowadzicie jeszcze inne kursy? 

Ośrodek ERGON jest firmą szkoleniową, która posiada szeroką ofertę kursów. Prowadzimy większość szkoleń, które wymagają uzyskania uprawnień UDT.