Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

UDT/TDT/WDT

UDT/TDT/WDT

uczestnik kursu w ładowarce teleskopowejZarówno doświadczeni, jak i młodzi ludzie, decydują się na zrobienie uprawnień i szukają pracy w zawodzie operatora UDT, w tym na wózki widłowe.
Nasza firma oferuje szkolenia na te i inne maszyny, podlegające pod UDT. Szkolenia otwarte i zamknięte przeprowadzamy w całej Polsce. Poniżej przedstawiamy, jakie warunki musi spełnić przyszły kursant i jak wygląda szkolenie.

 

 

Aby w ogóle móc zapisać się na szkolenie pozwalające zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych trzeba spełnić parę wymagań:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • mieć minimum podstawowe wykształcenie,
 • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy

Szkolenia otwarte

Na naszej stronie dostępny jest harmonogram aktualnie prowadzonych szkoleń otwartych. Kursy skierowane są do wszystkich zainteresowanych danymi uprawnieniami.

Szkolenia zamknięte

Zapraszamy do kontaktu pracodawców i grupy zorganizowane, którzy zainteresowani są organizacją kursu w trybie zamkniętym. Oferujemy dojazd do miejsca ustalonego wspólnie z klientem i indywidualnie dobrany program szkolenia z możliwością wydłużenia go. Część teoretyczną możemy przeprowadzić zdalnie lub bezpośrednio, w zależności od preferencji klienta.

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Uzyskiwanie uprawnień UDT

Uprawnienia UDT na wózki widłowe dzielą się na dwie kategorie:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, waże 10 lat;
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ważne przez 5 lat.

Uprawnienia kursant pozyskuje po zdaniu teorii i praktyki podczas egzaminu UDT. Kwalifikacje ważne są na terenie Polski i całej UE.

 • Wózki widłowe

Istnieje kilka rodzajów wózków widłowych i na każdy z nich wymagane są inne uprawnienia. Zanim się zapiszesz, zapoznaj się z nimi i wybierz ten, który potrzebujesz do swojej pracy.

kategoria wózka widłowego z wysięgnikiemRodzaje wózków:

 • wózki widłowe z napędem mechanicznym oraz wysięgnikiem,
 • wózki widłowe z napędem mechanicznym oraz osobą obsługującą, która jest podnoszona raz z ładunkiem
 • wózki widłowe z napędem mechanicznym, ale bez wysięgnika oraz platformy dla osoby podnoszonej z ładunkiem.

Oprócz szkolenia na wózki widłowe oferujemy także zdobycie uprawnień UDT na:

 • żurawie HDS,
 • suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
 • ładowarki teleskopowe,
 • podesty ruchome,
 • podnośniki koszowe i nożycowe,
 • żurawie wieżowe,
 • dźwigi.

Uprawnienia WDT – Wojskowego Dozoru Technicznego

Zakres działań:

 • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane,
 • jednostki sił zbrojnych obcych państw przebywających na terenie RP,
 • przedsiębiorcy, w zakresie projektowania, wytwarzania i obsługi urządzeń specjalistycznych

Elementy podlegające dozorowi:

 • projektowanie,
 • wytwarzanie,
 • naprawa i modernizacja,
 • obrót i eksploatacja urządzeń.

uczestnik kursu w ładowarce teleskopowej Uprawnienia TDT

Transportowy Dozór Techniczny zajmuje się wydawaniem uprawnień do produkcji, napraw i modernizacji zakładom krajowym i zagranicznym, zajmującym się maszynami technicznymi i podlegającymi pod nadzór TDT.

 

Pytania i odpowiedzi

Co to jest TDT i czym się zajmuje?

Transportowy Dozór Techniczny ma podobne funkcje do Urzędu Dozoru Technicznego. Wydaje uprawnienia do produkcji, napraw oraz modernizacji zakładom zajmującym się wytwarzaniem maszyn technicznych, które podlegają pod nadzór TDT.

Jakie rodzaje uprawnień można zdobyć?

Szkolimy na wszystkie wózki widłowe, a ponadto m.in. na żurawie HDS, wieżowe, podesty ruchome, podnośniki koszowe i nożycowe. Pomagamy uczestnikom kursu zdobyć uprawnienia UDT, TDT i WDT.

Na jaki okres wydawane są uprawnienia?

W przypadku, kiedy zrobimy szkolenie i egzamin na własny koszt przed komisją UDT, uprawnienia są ważne bezterminowo i na terenie całej Polski. Jeśli szkolenie odbywa się w zakładzie pracy, jest ważne tylko w zakładzie na określony tam czas pracy.