Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Sprężarki – kurs operatorów

O nas

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON to firma spełniająca najwyższej jakości usługi szkoleniowe już od wielu lat. W swojej ofercie posiadamy liczne kursy UDT, do których podchodzi wielu kandydatów na przyszłych operatorów. Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień na sprężarki, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. 

Co gwarantujemy? 

 • Liczne oddziały w całej Polsce, na które składają się placówki treningowe oraz sprzęty szkoleniowe spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa. 
 • Atrakcyjne ceny (korzystne rabaty dla grup zorganizowanych). 
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. 
 • Dbałość o klienta i jego rozwój. 
 • Kompleksowe szkolenia (praktyka i teoria). 

Cel kursu 

Cały kurs ma na celu przygotować naszego klienta do zaliczenia egzaminu.

sprężarki w czasie pracy

Program szkolenia 

Zapewniamy kompleksową wiedzę zarówno z materiału obejmującego zakres teoretycznej wiedzy, jak i umiejętności praktycznych. Na wykładach przekażemy Państwu zagadnienia dotyczące aktów prawnych – zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza – oraz zasad BHP. Po ukończeniu szkolenia będą posiadać Państwo wiedzę potrzebną do obsługi urządzeń służących do automatycznej regulacji ciśnienia powietrza, metod regulacji wydajności sprężarek oraz najważniejszych parametrów, których należyte użycie, jak i znajomość, pozwoli na korzystanie ze sprężarek, dmuchaw i ssaw. Uczymy obsługi sprężarek różnego typu, czyli o różnym zastosowaniu, innym systemie uruchomiania i zatrzymywania. 

Uprawnienia 

Otrzymanie uprawnień uzależnione jest od wyniku egzaminu końcowego prowadzonego przed komisją powołaną przez URE. Z tego też względu w ERGON kładziemy szczególny nacisk na powtórzenie materiałów z zakresu teorii i praktyki potrzebnej do zaliczenia testu końcowego – aby otrzymać uprawnienia potrzebny jest pozytywny wynik, nie ma żadnych ocen. Otrzymany dokument, w przypadku zaliczenia egzaminu, pozwala na wykonywanie zawodu przez okres następnych pięciu lat. Przed upłynięciem terminu ważności certyfikatu, należy wystąpić z wnioskiem o przedłużenie uprawnień (nie może to nastąpić później niż trzy miesiące przed utratą ważności dokumentu). Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy złożyć zaświadczenia poświadczającej je osoby o wykonywaniu pracy związanej z obsługą sprężarek w ciągu ostatnich pięciu lat, przez co najmniej trzy lata.  

Wymagania ogólne 

Aby kandydat mógł przystąpić do szkoleń na sprężarki, ssawki, kompresory, dmuchawy oraz instalacje sprężonego powietrza, powinien spełniać podstawowe wymagania. Są to: 

 • ukończone osiemnaście lat; 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe; 
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia szkolenia na danym stanowisku. 

Sprężarka – charakterystyka sprzętu stosowanego na ćwiczeniach 

Sprężarka - urządzenie

To maszyna energetyczna odpowiedzialna za zwiększanie ciśnienia powietrza bądź gazu. U jej podstaw stoi przekształcanie energii, tzw. konwersja. Przebiega ona stopniowo, zaczynając od energii elektrycznej dostarczonej do silnika, gdzie dochodzi do jej zamiany na energię kinetyczną – zasila ona wałek napędzający blok sprężarkowy, który dokonuje właściwej konwersji energii. W efekcie dochodzi do przemian termodynamicznych, które sprężają gaz. Aby cały proces mógł dojść do skutku urządzenie potrzebuje sprawnego aparatu chłodzenia, który zapobiega negatywnym skutkom konwersji – dużej ilości wytworzonego ciepła. 

Przykłady sprężarek 

Podczas nauki prawidłowej obsługi sprężarki, uczestnikom kursu często przyjdzie zmierzyć się z różnymi podtypami tego urządzenia. Poszczególne zmiany między modelami zachodzą na płaszczyźnie elementów konstrukcyjnych oraz rodzaju budowy. Wychodząc od tych założeń możemy podzielić sprężarki na wyporowe i przepływowe, np.: 

 • sprężarka odśrodkowa – w jej funkcjach jest podnoszenie ciśnienia, zwiększającego tym samym ciśnienie powietrza znajdującego się w jej środku, nazywamy ją także sprężarką dynamiczną. Znajduje swoje zastosowanie w pracach wymagających czystego powietrza, do tego maszyna ta jest bezolejowa, przy czym jej obieg powietrza został oddzielony od substancji smarnych. Konserwacja urządzenia nie wymaga częstego serwisowania. Możemy ją zaliczyć do sprężarek przepływowych; 
 • sprężarka śrubowa, rotacyjna – w jej przypadku za sprężanie powietrza opowiadają dwa wirniki, obracające się w przeciwnych kierunkach. Odnajdują swoje zastosowanie w przemyśle ze względu na swój zakres mocy pomiędzy 11 a 250 kW. Odmiennie od sprężarki odśrodkowej sprężone powietrze nie jest czyste, może być zanieczyszczone przez olej lub wilgotne, dlatego wskazane jest, aby uzdatniać sprężone powietrze, tzn. oczyszczać je z toksyn i nadmiaru wody. Tę maszynę zaliczamy do sprężarek wyporowych; 
 • sprężarka tłokowa – zamiennie nazywana sprężarką wyporową. Jej działanie polega na pobieraniu powietrza, które podczas pracy tłoka zmniejsza swoją objętość oraz zwiększa ciśnienie. 

Dalsza systematyka 

Wspomnieliśmy o elementach konstrukcyjnych teraz wskażemy systematykę w zależności od funkcji, jakie ona pełni. Możemy je rozróżnić ze względu na stosunek sprężania: dmuchawy, kompresory, wentylatory. Bądź na liczbę stopni: jednostopniowe, dwustopniowe. Biorąc pod uwagę mobilność: sprężarki przewoźne, stacjonarne. Rodzaj napędu: sprężarki elektryczne, sprężarki ręczne. Rodzaj sprężanej substancji: sprężarka gazowa, powietrzna. 

Zastosowanie, czyli gdzie możemy wykorzystywać sprężarki 

Logo ERGON

Ze względu na swoją uniwersalność sprężarki odnajdują swoje powołanie w wielu gałęziach przemysłu i techniki, a także w gospodarstwach domowych lub przy transporcie materiałów sypkich. Ich głównym celem jest napędzanie innego rodzaju sprzętu bądź narzędzi – sprawdzają się np.: przy malowaniu, napompowywaniu opon czy podnoszeniu ciśnienia w układach zamkniętych. Co więcej, zarówno podczas przetłaczania gazu ziemnego, jak i ładowania silników spalinowych okazują się kluczowe – w tym wypadku, ze względu na szczególny rodzaj wykonywanej pracy możemy wyróżnić sprężarkę przemysłową, do której obsługi wymagane jest otrzymanie specjalistycznych uprawnień. 

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy od kontaktu z nami drogą telefoniczną oraz zapoznania się z nasza stroną internetową oraz jej rubrykami. Serdecznie zapraszamy!