Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Suwnice – oferta szkoleń ERGON

suwnice wykorzystywane przy załadunku statku

O nas

W ERGON oferujemy Państwu szkolenia dla operatorów suwnic. Jesteśmy firmą, która od wielu lat organizuje kursy techniczne na urządzenia takie jak: ładowarki teleskopowe, HDS, wózki widłowe, suwnice czy podesty ruchome. Współpracujemy z wieloma firmami, które od lat kierują swoich pracowników na nasze szkolenia zamknięte, jednak działamy także w trybie zajęć otwartych, przeznaczonych dla każdego zainteresowanego. Nasze kursy obejmują możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz niezbędnych kwalifikacji do pracy jako operator suwnic. 

Wymagania od kursantów 

Każdy uczestnik szkolenia dedykowanego suwnicom powinien spełnić następujące wymagania: 

 • wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
 • ukończone 18 lat, 
 • brak przeciwwskazań lekarskich do prac na stanowisku operatora. 

Dlaczego warto zapisać się na nasze szkolenie? 

Podwyższenie kompetencji stwarza możliwość szybszego i łatwiejszego znalezienia pracy, gdyż na rynku poszukuje się specjalistów, którzy posiadają właściwe kompetencje i zaświadczenia kwalifikacyjne. Jeżeli chcemy otrzymać uprawnienia na suwnice, musimy odpowiednio się przygotować. Nasz kurs na suwnice jest do tego idealnym sposobem, gdyż wykładowcy przekazują na nim wszelkie niezbędne wiadomości dotyczące budowy i prawidłowej obsługi urządzenia tak, aby kursanci bezproblemowo zaliczyli egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, a także otrzymali uprawnienia na eksploatację suwnic. Dodatkowo, wspieramy kursantów materiałami dydaktycznymi, pomocnymi w nauce do egzaminu. Nasze zajęcia są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. W ramach zajęć praktycznych udostępniamy również sprzęt ćwiczeniowy, zgodny z wymogami UDT. 

Przebieg szkolenia 

Szkolenie organizowane przez ERGON, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy tym samym zdobywają potrzebną wiedzę i uczą się, jak poprawnie obsługiwać urządzenia na stanowisku pracy. Na koniec wszyscy kursanci podchodzą do egzaminu, po którego zaliczeniu otrzymują świadectwo kwalifikacji oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na suwnice. Jeśli chodzi o część teoretyczną zajęć – istnieje możliwość przeszkolenia w tym zakresie online. W przypadku grup zorganizowanych, możemy także dojechać do klienta i przeprowadzić szkolenie praktyczne w miejscu pracy, jeżeli firma dysponuje odpowiednio przystosowanymi maszynami. 

Program szkolenia 

Do obsługi suwnic należy posiadać specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Istnieje wiele potencjalnych problemów w obszarze obsługi suwnic, dlatego operatorzy tych urządzeń powinni być świadomi tego, w jaki sposób je rozwiązywać. Warto wiedzieć, jak za sprawą prawidłowego użytkowania, można uniknąć awarii elementów suwnicy, a także posiadać kompetencje w zakresie znajomości odpowiednich norm i zasad np. BHP. 

Przewidziany program obejmuje takie zagadnienia jak: 

 • ogólne wiadomości o urządzeniach, 
 • zajęcia praktyczne z obsługi suwnic, 
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja, 
 • obowiązki operatora w trakcie pracy i po jego zakończeniu, 
 • dozór techniczny urządzeń, 
 • BHP podczas pracy, 
 • rodzaje urządzeń i ich budowa. 

Ważność uprawnień 

Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu przed komisją zewnętrzną, wydawane są uprawnienia. Pamiętajmy, iż należy pilnować terminu ich ważności, ponieważ nie są one przyznawane dożywotnio. Okres ważności jest uzależniony od rodzaju urządzenia, do obsługi lub konserwacji którego posiadamy dokument i przedstawia się on następująco: 

 • wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat, 
 • wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia – 5 lat, 
 • suwnice wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat, 
 • suwnice wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia – 5 lat. 
suwnice wykorzystywane na magazynie

Trzy miesiące przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, powinniśmy złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia, w którym przedstawimy dowód na to, że w przeciągu pięciu ostatnich lat, przez przynajmniej trzy lata wykonywaliśmy czynności związane z zawodem operatora suwnicy. Wniosek kierujemy się do jednostki UDT i to tam przedłużamy ważność naszego dokumentu.  

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w naszych oddziałach na terenie całej Polski. Jesteśmy do dyspozycji dla każdego, kto chce zadbać o kwalifikacje techniczne oraz zainwestować w swój rozwój i przyszłość. W celu zapisania się na kurs skontaktuj się z nami. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą szeroką ofertą innych szkoleń.

Zapraszamy o zapoznanie się z naszą ofertą w formularzu poniżej lub przez stronę internetową!