Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Serwis naprawczy dla Twojego podestu ruchomego

Twój kompetentny partner w zakresie problemów technicznych 

Masz w swojej firmie podest ruchomy, który nie działa i nie wiesz co robić? Potrzebujesz części zamiennych? Posiadasz własne urządzenie, ale nikt w Twojej firmie nie zajmuje się jego bieżącą konserwacją? Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON z przyjemnością pomoże Ci cieszyć się długą sprawnością i żywotnością twojego podestu ruchomego. 

Co to jest podest ruchomy? 

Podest ruchomy

Podesty ruchome przejezdne są urządzeniami technicznymi przeznaczonymi do przemieszczania osób na stanowiska robocze w sposób poziomy i pionowy. Urządzenia te umożliwiają pracę wykonywaną z platformy roboczej, która jest zawieszona na cięgniku lub podnoszona na dźwigniku. Stosuje się je do prac montażowych lub malarskich na wysokości, czy też montażu reklam wielkopowierzchniowych. 

Podest ruchomy jest przenośnym urządzeniem do przemieszczania osób na stanowisko robocze w sposób poziomy lub pionowy. Składa się z platformy, która jest zawieszona na cięgniku lub podnoszona na dźwigniku.  

Obowiązek badań i przeglądów konserwacyjnych 

Na podestach ruchomych powinny być przeprowadzone okresowe badania techniczne urządzenia, w obecności użytkownika i konserwatora, objęte dozorem technicznym. Poza badaniami te urządzenia potrzebują corocznej kontroli elektrycznej instalacji przy uwzględnieniu ochrony przeciwpożarowej oraz obwodów bezpieczeństwa. W czasie przeglądów przeprowadza się badania nośnej konstrukcji, toru jezdnego i uziemień. Osoba konserwująca podest ruchomy na podstawie weryfikacji poprawności działania urządzenia decyduje, czy można je dopuścić do użytkowania uzgadniając to z jednostką UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). 

Pamiętaj, że regularne prace konserwacyjne i serwisowe nie tylko są obowiązkiem, ale również zmniejszają podatność na awarie i wydłużają żywotność urządzenia. 

Co oferuje Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON z zakresu napraw podestów? 

Oferujemy:

 • Najnowocześniejsze warsztaty: dzięki czterem specjalnym warsztatom w Polsce jesteśmy Ciebie bliżej niż myślisz; 
 • Kompetentny personel: wiele lat doświadczenia w naprawie podestów ruchomych; 
 • Mobilny zespół serwisowy na miejscu: z w pełni wyposażonymi pojazdami serwisowymi; 
 • Jednostki transportowe: w razie potrzeby odbierzemy Twoje urządzenie i przywieziemy je z powrotem po naprawie; 
 • Wypożyczone urządzenia zastępcze: aby uniknąć przestojów, otrzymasz urządzenie zastępcze na specjalnych warunkach. 

ODK ERGON oferuje usługi serwisowe wobec wielu rodzajów podestów ruchomych.    

Diagnoza uszkodzeń 

Podnośnik koszowy

Jeśli Twój podest ruchomy nie działa już prawidłowo, możesz być spokojny, ponieważ otrzymasz od nas szybkie i bezpośrednie wsparcie. Nasz technik przyjedzie do Ciebie jednym z naszych pojazdów serwisowych i zapozna się dogłębnie na czym polega problem. Często jest tak, że można go rozwiązać na miejscu. 

W trudniejszych przypadkach, kiedy przyczyny uszkodzenia urządzenia są bardziej skomplikowane, konieczne może być przewiezienie urządzenia do najbliższego warsztatu ERGON. Chętnie wesprzemy Cię w organizacji transportu. 

Z największą przyjemnością zapewnimy również wynajem sprzętu na specjalnych warunkach, aby Twoja firma niemiała przestojów w pracy. 

Naprawa podestu ruchomego 

Serwisanci podejmują się napraw wszystkich rodzajów podestów ruchomych: 

 • podesty ruchome stacjonarne,
 • podesty ruchome wiszące,
 • podesty ruchome masztowe, 
 • podesty ruchome przejezdne, 
 • podesty na pojazdach kolejowych. 

Nasi serwisanci posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i są przeszkoleni z zakresu wiedzy o najistotniejszych kwestiach z nimi związanymi, a mianowicie o: 

 • części mechanicznej, w tym hydraulicznej, 
 • części elektrycznej, 
 • obowiązkach konserwatora z zakresu przeglądów i napraw urządzeń, 
 • budowie podestów i sposobie ich działania, 
 • zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w czasie eksploatacji, 
 • typowych usterkach występujących w podestach i ich usuwaniu, 
 • prawidłowym sposobie dbania o stan techniczny urządzeń, 
 • prawidłowym korzystaniu z instrukcji oraz dokumentacji technicznej. 

Nasz zakres działań obejmuje działania związane z: 

 • naprawą instalacji elektrycznej, 
 • regeneracją podnośnika, 
 • naprawą silników spalinowych, 
 • zapewnieniem prawidłowej pracy układu hydraulicznego, 
 • dokonywaniem okresowych kontroli. 

Mimo, że istnieje wiele możliwych uszkodzeń lub usterek urządzenia, nasi serwisanci z przyjemnością pomogą i naprawią Twoje urządzenie, niezależnie od problemu.  

Serwis zajmuje się:  

 • wadami hydraulicznymi, np. pęknięcie węży, wycieki oleju, nieszczelne cylindry; 
 • usterkami elektrycznymi, takimi jak problemy ze sterowaniem, awarie, przerwy w kablach; 
 • uszkodzeniami konstrukcji stalowej, np. zgięte balustrady, pęknięcia. 

 W miarę możliwości naprawy są przeprowadzane na miejscu, natomiast w warsztatach ERGON konieczne są tylko w skomplikowanych przypadkach. 

Dostawa części zamiennych 

Chętnie dostarczymy niezbędne części do podestów ruchomych wszystkich marek. 

Uprawnienia UDT 

Uszkodzenia konstrukcji stalowej

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) to funkcjonująca już od ponad 100 lat krajowa osoba prawna, która działa w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych, opierając się m. in. o ustawę z 21 grudnia 2000 r. oraz inne akty prawne. Na terytorium Polski znajduje się ponad 9 oddziałów terenowych UDT i ponad 20 biur.