Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenie alpinistyczne z dostępem budowlanym

Celem naszego szkolenia alpinistycznego z dostępem budowlanym jest zapoznanie kursanta z podstawowymi zagadnieniami z branży w bezpieczny i efektywny sposób. Realizujemy szkolenia dla osób chcących wykonywać prace wysokościowe. W tym przypadku o charakterze budowlanym. Zostaniesz kompleksowo przeszkolony i przygotowany do egzaminu. Zdobędziesz z nami ważne zaświadczenia, które umożliwią Ci podjęcie pracy alpinisty przemysłowego. 

pracownik na wysokości

Kategorie kursów wysokościowych 

Opracowaliśmy program szkoleniowy dla kilku kategorii prac wysokościowych: 

 • prace wysokościowe z dostępem liniowym, 
 • prace wysokościowe z dostępem budowlanym, 
 • prace wysokościowe z dostępem budowlanym, z elementami technik dostępu liniowego, 
 • prace wysokościowe i tworzenie punktów asekuracji, 
 • prace wysokościowe i szkolenie alpinistyczne z technikami dostępu liniowego, 
 • prace wysokościowe i szkolenie z ewakuacji osób na wysokościach, 
 • prace wysokościowe i szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych. 

Oferty zawodowe – szkolenie alpinistyczne z dostępem budowlanym 

Uczestnicy szkolenia, po jego ukończeniu, będą mogli podjąć pracę w zakresie: 

 • obsługi żurawi i dźwigów, 
 • wycinki drzew na wysokości,  
 • przycinania drzew,  
 • napraw dachów,  
 • malowania dachów,  
 • mycia okien na wysokości,  
 • odśnieżania dachów,  
 • prac monterskich. 

Zakres tematyczny – szkolenie alpinistyczne z dostępem budowlanym 

Uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do zapoznania się z wykazem tematów poruszanych na zajęciach. Są to: 

pracownik wykonujący pracę na wysokości
 • wymogi BHP, 
 • wymogi prawne dotyczące prac na wysokości, 
 • praca na wysokości – charakterystyka, 
 • zagrożenia podczas wykonywania prac alpinistycznych, 
 • zasady użytkowania i kontrola sprzętu, 
 • zasady asekurowania,  
 • techniki ratownicze i pierwsza pomoc, 
 • stosowanie uprzęży i pozostałych zabezpieczeń, 
 • ewakuacja osób na wysokościach, 
 • bezpieczne punkty asekuracji. 

Egzamin – szkolenia alpinistyczne z dostępem budowlanym 

Proces szkolenia zakończony jest egzaminem, potwierdzającym wiedzę i kompetencje zdających. Egzamin podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Po zaliczeniu obu testów z pozytywnym wynikiem, otrzymuje się zaświadczenie do prac na wysokościach. 

Ważność uprawnień do pracy na wysokościach 

Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje otrzymanie uprawnień alpinistycznych w postaci zaświadczenia. Dokument ważny jest przez 3 lata od daty jego wystawienia. Uprawnienia należy w tym czasie aktualizować za pomocą kursów przypominających.  

Warunki dla kursantów 

Przed przystąpieniem do szkolenia, kursanci muszą upewnić się, czy spełniają kilka odgórnych wymagań kwalifikacyjnych: 

 • należy mieć ukończone 18 lat, 
 • należy nie mieć przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac ma wysokościach, 
 • należy mieć wykształcenie podstawowe. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie są warunki przed przystąpieniem do kursu alpinistycznego? 

By zostać kursantem, należy: mieć ukończone 18 lat, nie mieć przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac wysokościowych i posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

Jaki jest okres ważności uprawnień alpinistycznych? 

Uprawnienia alpinistyczne są ważne przez 3 lata.