Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Szkolenia BHP – obowiązkowy początek

Szkolenia BHP – obowiązkowy początek

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe dla każdego nowego oraz stałego pracownika, zależnie od stanowiska, a obowiązek zadbania o jego odbycie przez personel spoczywa na pracodawcy. Szkolenia te możemy podzielić na dwa rodzaje: 

 • wstępne, obowiązkowe dla wszystkich nowo zatrudnionych osób, 
 • okresowe, które musi być co jakiś czas odnawiane i to od stanowiska zależy ich częstotliwość. 

By zadbać o jak największe bezpieczeństwo w firmie, konieczne jest fachowe przeszkolenie zgodnie z najnowszymi przepisami oraz wytycznymi. Zajmują się nimi ośrodki szkoleniowe lub przeszkolone w tym zakresie osoby wewnątrz firmy. Są one obowiązkowe dla każdego pracownika, niezależnie od posiadanego przez niego stanowiska. 

Szkolenie BHP

BHP skierowane do pracodawców i osób kierujących zespołem 

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek znać zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz biegle poruszać się w tematyce zasad BHP, gdyż od tego zależy wydajność i bezpieczeństwo całej firmy.  Pracownik podejmujący pracę w firmie musi odbyć szkolenie BHP nie później niż sześć miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Takie kursy można również odbyć on-line, bez udawania się na specjalnie dedykowane kursy stacjonarne. Forma nauki jest dowolna i może to być na przykład: 

 • kurs, 
 • seminarium, 
 • proces samokształcenia. 

Takie szkolenie powinno być aktualizowane co pięć lat, już w formie okresowego kursu. Mogą je prowadzić jedynie osoby lub jednostki do tego uprawnione. Cały program szkolenia powinien być ułożony ściśle pod charakterystykę danej firmy i przygotowywać na pracę w określonej branży. Ponadto musi on uwzględniać obowiązki i potrzeby konkretnego pracodawcy. Zagadnienia jakie powinny zostać omówione na takim szkoleniu to: 

 • prawa i obowiązki zarówno pracowników jak i pracodawców, 
 • obowiązki pracowników kierujących innymi pracownikami, 
 • rozpoznawanie i ocena stopnia ryzyka różnych zagrożeń, 
 • zasady ochrony ppoż, 
 • klasyfikacja czynników zagrażających zdrowiu i życiu w miejscu pracy, 
 • szkolenie z zakresu BHP, 
 • prawa kobiet i pracowników młodocianych. 
Pracownik fizyczny ubrany w bezpieczny strój

Każde odbyte szkolenie kończy się egzaminem, a później uzyskaniem stosownego zaświadczenia, dzięki któremu jest się uprawnionym do wykonywania funkcji pracodawcy i kierownika. Ponadto można wtedy samemu szkolić nowych pracowników w tematyce bezpieczeństwa i hieny pracy, dzięki czemu firma nie jest zależna od zewnętrznych ośrodków prowadzących tego typu kursy. 

Znaczenie szkoleń BHP 

Znajomość wszystkich przepisów BHP znacznie usprawnia bezpieczną i wydajną pracę w danej placówce. Warto pamiętać, by każdy nowy pracownik odbywał szkolenie możliwie szybko po rozpoczęciu pracy oraz zadbać o to, by jego wiedza na stanowisku była aktualna poprzez wysyłanie go na szkolenia okresowe. Jako pracodawca lub kierownik zespołu mamy także możliwość zostać członkiem służby BHP, która stoi na straży bezpieczeństwa i higieny pracy oraz może samodzielnie udzielać wiedzy z tego zakresu. Bezpieczeństwo w każdej firmie to podstawowa wartość, która nie może zostać w żaden sposób zaniedbana czy odsunięta na dalszy plan. Od niego bowiem zależy renoma, prestiż oraz efekty uzyskiwane przez daną instytucję.