Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Kontrola i przegląd zawiesi

Kontrola i przegląd zawiesi

osoba kontrolująca zawiesiaAby zapewnić bezpieczne podnoszenie i przenoszenie ładunków, należy regularnie kontrolować zawiesi, łączniki, uchwyty itp. Zasady i procedury inspekcji powinny być opracowane przez wyspecjalizowaną organizacje lub wykwalifikowaną kadrę inżynierską zgodnie z krajowymi zaleceniami dotyczącymibezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie używane urządzenia do przenoszenia ładunków podlegają obowiązkowej kontroli w celu oceny ich przydatności. W tym celu należy najpierw sporządzić dziennik kontroli i zapisywać wyniki dla każdego elementu. Na podstawie wyników inspekcji podejmowana jest decyzja, czy dany sprzęt może być dopuszczony do pracy, czy też nie. Podczas kontroli sprawdza się aktualny stan techniczny elementów zawiesi oraz wytrzymałość zawiesi. Sprawdzając stan techniczny wykrywane są wszelkie nacięcia, pęknięcia, odkształcenia, odbarwienia, nadmierna korozja, wydłużenia elementów zawiesi czy zużycie ogniw. Próby wytrzymałości wykonuje się w momencie, gdy podczas przeglądu szczegółowego nie zostały wykryte wady i uszkodzenia. Termin kontroli jest zależny przede wszystkim od intensywności ich użytkowania. Zawiesi powinny być sprawdzane przez wykwalifikowaną osobę przed każdym użyciem sprzętu. Jeżeli są one używane często i pod dużym obciążeniem, należy je regularnie kontrolować. Okresowe przeglądy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Przepisy dotyczące kontroli zawiesi wykonanych z różnych materiałów mają zarówno elementy wspólne jak i pewne różnice wynikające z ich specyfikacji. Zawiesi lin stalowych są testowane w trzech etapach: zewnętrzny, oprzyrządowania i wewnętrzny. Zawiesi łańcuchowe i tekstylne przechodzą jedynie etap zewnętrzny i etap oprzyrządowania. W wyniku kontroli, jeżeli zostaną wykryte wady i uszkodzenia, zawiesi nie mogą być dopuszczone do użytku.

Kontrola poszczególnych typów zawiesi

Zawiesie linowe

zdjęcie zawiesi Podczas kontroli zawiesi linowych sprawdza się zgodność zawiesi z arkuszem danych technicznych, stan liny, pętli, łączników i uchwytów. Podczas kontroli zewnętrznej na całej długości liny wady i uszkodzenia bada się gołym okiem lub za pomocą lupy o 10-krotnym powiększeniu. Następnie wykonuje się pomiary wszystkich wykrytych defektów:

  • Zmniejszenie średnicy liny
  • Stopień skorodowania lub innego zużycia
  • Stopień pofałdowania

Aby móc wiarygodnie ocenić wady i uszkodzenia wykryte podczas kontroli, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, specjaliści używają specjalnego urządzenia – suwmiarki, a także mikrometru, standardowej linijki i taśmy mierniczej. Kontrola wewnętrzna jest przeprowadzana wybiórczo – aby móc ocenić aktualny stan splotu, a zwłaszcza rdzeń.

Zawiesie łańcuchowe

Okres kontroli zawiesi łańcuchowy jest standardowy. Podczas kontroli wzrokowej sprawdzane są oznaczenia na zawiesiu i ich zgodność z arkuszem danych. Sprawdza się również całą długość zawiesia pod kontem wad i uszkodzeń. Wykonuje się także pomiary za pomocą uniwersalnego narzędzia pomiarowego. Zaleca się zwrócić uwagę na następujące parametry: średnica i długość ogniw, redukcja średnicy, oznaki zużycia i deformacji.

Zawiesie tekstylne (włókienne)

Zawiesi włókienne muszą być kontrolowane wizualnie w taki sam sposób jak inne rodzaje sprzętu do mocowania ładunków. W szczególności należy sprawdzić obecność etykiety z pełną informacją, zgodnie z zasadami ustalonymi na mocy prawa oraz zgodność zawiesi z parametrami podanymi w certyfikacie. Również należy sprawdzić szwy na końcu zawiesi a także całą długość pod względem uszkodzeń i wad.