Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Czym właściwie jest spawanie?

Czym właściwie jest spawanie?

spawacz podczas pracySpawanie jest to proces, polegający na trwałym połączeniu dwóch lub więcej części pod wpływem ciepła, ciśnienia lub obu elementów, gdy części ostygną. Powszechnie stosowane jest w przypadku metali i tworzyw termoplastycznych, ale także może być wykorzystywane w przypadku drewna. W spawaniu, materiałem wyjściowym są części, które nie są ze sobą połączone. Materiałem eksploatacyjnym (wypełniaczem) nazywa się materiał dodany do utworzenia połączenia. Pożądane jest dobranie go tak, aby pod względem składu przypominał materiał wyjściowy. Głównymi czynnikami, które mają znaczenie dla końcowego efektu, są odpowiednio dobrany rodzaj spawania i spoiwa. Równie ważne jest określenie czasu topnienia i zespolenia materiałów.

Rodzaje spawania:

  1. Laserowe – metoda ta jest jedną z najnowszych metod spawalniczych. Polega ona na stapianiu przedmiotów poprzez ciepło otrzymane z wiązki światła koherentnego o bardzo dużej gęstości. Wykorzystywane jest przy łączeniu przedmiotów o różnych kształtach. Mocnymi stronami spawania laserowego jest wysoka precyzja, czystość, szybkość procesu oraz łatwość automatyzacji.
  2. Gazowe – jest to metoda, w której łączy się materiały w wyniku nagrzania i stopnienia ich brzegów stosując płomień spalającego się gazu. Bardzo często jako gaz palny używa się acetylen, rzadko wodór lub propan. Spawanie gazowe stosuję się zwykle przy remontach, a także przy spawaniu cienkich rur, na przykład instalacje wodne, gazowe. Atutami tej metody są niskie koszty urządzeń, duży zakres spawanych grubości, względnie łatwa technika spawania oraz szybkość i wydajność.
  3. Termitowe – metoda, która wykorzystuje jako źródło ciepła reakcje chemiczną, która polega na spalaniu termitu, czyli mieszanki tlenku żelaza i aluminium. Spawanie termitowe wykorzystywane jest przy naprawie szyn kolejowych, wad odlewniczych czy pękniętych czopów. Ten rodzaj spawania jest szybki, prosty i wydajny.
  4. Elektryczne – jest to metoda, w której wykorzystuje się elektrodę lub łuk elektryczny. Polega ona na łączeniu metali przy użyciu spawarki elektrycznej. Ciepło wytwarza się w łuku elektrycznym, który powstaje w szczelinie między elektrodą, a spawanym przedmiotem. Najczęściej jest ono stosowane w ślusarstwie, kowalstwie artystycznym oraz przy łączeniu dużych elementów. Głównymi zaletami są możliwość łączenia elementów stalowych, naprawa elementów żeliwnych, duża wytrzymałość spoin oraz oszczędność.

spawacz podczas pracyJakie spoiwo wybrać?

Ważnym elementem spawania jest również zastosowanie spoiwa. Występuje kilka czynników, które mają szczególne znaczenie przy jego wyborze, takie jak: pozycja spawania, rodzaj spawanego materiału i gazu osłonowego, obróbka cieplna po spawaniu i sprzęt spawalniczy. Spoiwo to materiał dodatkowy, wykorzystywany, aby zminimalizować ryzyko pęknięć czy uszkodzeń. W związku z tym bardzo ważne jest, aby było ono właściwie dobrane i posiadało odpowiednie właściwości mechaniczne jaki chemiczne, co zapewni jej wytrzymałość w różnych warunkach pracy.