Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Pn-nd: 8:30 – 16:00, 17:00 - 23:00

Poniedziałek-Niedziela 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warszawa

Wózki widłowe rodzaje i bezpieczne użytkowanie

Wózki widłowe rodzaje i bezpieczne użytkowanie

Wózki widłowe do czego służą i gdzie się ich używa Wózki widłowe to wysoce specjalizowane urządzenia do organizacji transportu bliskiego (UTB). Kołowy pojazd mechaniczny, posiadający napęd silnikowy. W żargonie branżowym wchodzą w użycie inne wyrazy częściej używane (sztaplarka). Używany jest głównie do rozładunku towaru w magazynach, portach, rozładunkach, załadunkach czy fabrykach. Do wózka widłowego przymocowana jest platforma, widły lub inne urządzenia do podnoszenia ładunków. Udźwig niektórych wynosi nawet kilkadziesiąt ton, więc doskonale radą sobie z ciężkimi ładunkami. Wyróżniamy dwa rodzaje wózków widłowych:
 • Spalinowe (benzynowe, LPG, diesel)
 • Elektroniczne
Najczęściej podczas transportu materiału na wózek widłowy umieszcza się palety. Jest on przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego. Wysokość umożliwia składowanie i pobieranie ładunku, a także podejmowanie i układanie w gniazdach. Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu, natomiast nie posiadające mechanizmu podnoszenia nie podlegają (wózki unoszące, pchające, ciągnące).wózki widłowe

Typy wózków widłowych

 Wózki widłowe spalinowesą używane na przestrzeni otwartej, ze względu na wytwarzaną emisje spalin. Zdarzają się sytuacje, w których wykorzystywane są we wnętrzach, jeżeli posiadają specjalne filtry. Sprawdzają się doskonale na nierównej powierzchni, dzięki wyposażeniu w napęd na cztery koła i solidne koła. Jedną z ich wad jest bardzo wysokie zużycie paliw. Wózki widłowe z napędem gazowym cenione są za swoją uniwersalność, ponieważ emituje on mniej spalin niż silnik benzynowy i wysokoprężny. Przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i zachowaniu zasad bezpieczeństwa, możemy również stosować wózki gazowe w przestrzeniach zamkniętych. Zaletą tych wózków jest niski poziom hałasu towarzyszący w pracy oraz niskie koszty eksploatacji. Wózki tego typu są zasilane gazem LPG, łatwa wymiana butli jest bardzo prosta i mało czasochłonna, tym samym pozwala na ciągłą pracę bez zbędnych postojów.Wózki elektryczne widłoweNajczęściej wykorzystywane we wnętrzu oraz w magazynach wysokiego składowania. Posiadają koła niebrudzące powierzchni, dlatego idealnie sprawują się w wewnątrz. W zależności od modelu wózka dostępne są z napędem na cztery lub trzy koła. W wąskich alejkach i ciasnych zamkniętych przestrzeniach te ostatnie lepiej się sprawdzą, ponieważ są bardziej zwrotne. Właśnie w tych miejscach wymaga się od operatora dużej precyzji. Praca na akumulatorze elektrycznym pozostawia niewielki hałas i nie emituje spalin, w porównaniu z silnikiem spalinowym. Bardzo dobry wybór dla osób ceniących ekonomiczne rozwiązania z niskimi kosztami eksploatacji, pomimo wysokich cen wózków akumulatorowych. Ze słabych stron na pewno wózki elektryczne nie są przystosowane do ciągłej pracy, ponieważ akumulator wymaga regularnego ładowania, które zazwyczaj trwa od 4 do 8 godzin.Wózki widłowe wysokiego składowaniaMożemy je poznać po fotelu operatora umieszczonym prostopadle do kierunku jazdy pojazdu. Cechują się zwartą budową i niewielkimi rozmiarami, co umożliwia im płynne poruszanie po zapleczach i wąskich magazynach. To urządzenia elektryczne, które umożliwiają przemieszczanie oraz obracanie i podnoszenie masztu poprzez wysunięcie masztu. Tym samym sposobem maszt jest przesuwany w kierunku środka ciężkości urządzenia. Wózki widłowe wysokiego składowania są lekkie i mogą pracować w węższych korytarzach roboczych, to je wyróżnia nad innymi. Odkładając czy zdejmując palety z regałów magazynowych urządzenie musi być wyśrodkowane przed ładunkiem, a maszt przesuwa się na zewnątrz, co ułatwia manewrowanie. Przy niektórych wózkach możemy podnieść ciężar na wysokość powyżej 10 m, przy najwyższych poziomach stosujemy urządzenia pomocnicze, aby ułatwić manewry.Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem – nazywany ładowarką teleskopową, Przeznaczony dla pracowników magazynów, sklepów czy hurtowni. Służy do przenoszenia ładunków w trudnych warunkach terenowych. Posiadają ramię ze zmiennym wysięgnikiem, które umożliwia przenoszenie masywnych ładunków w pionie i poziomie, oraz manewrowanie nimi w przestrzeni. Ładowarki teleskopowe nie należą do najtańszych i mało skomplikowanych. Nie ma problemu, aby wózek specjalizowany ze zmiennym wysięgnikiem poradził sobie w trudnych warunkach (np. Na budowach) dzięki napędowi na 4 koła i terenowego ogumienia pneumatycznego. Najczęściej spotkamy wózki tego typu na budowach, dużych gospodarstwach domowych, rolniczych, gdzie wykorzystują największe zalety. W związku z obsługą i konserwacją tychże wózków wydawane są świadectwa kwalifikacyjne właściwej kategorii – I WJO. Dla tego typu urządzeń UDT konieczne jest badanie raz w roku oraz przeglądów konserwacyjnych co 30dni. Uprawnienia kat I WJO pozwalają na obsługę innych wózków podnośnikowych z niższych kategorii – II WJO (wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych i bocznych oraz prowadzonych bądź zdalnie sterowanych). Aby uzyskać uprawnienia do wymienionych urządzeń konieczne jest przystąpienie do egzaminu UDT (bądź TDT lub WDT)wózki widłoweŁadowarki teleskopowe – to urządzenie podnoszące. Stosowane również jako dźwig, są wyposażone w wysięgnik teleskopowy, który unosi ciężary (udźwig wynosi 1,5 – 21 ton) na dużą wysokość od 2 do 30 metrów. Konstrukcja umożliwia pracę na ograniczonej przestrzeni. Zamiast wideł do podnoszenia ciężkich ładunków możemy wykorzystać żuraw z hakiem lub belkę podnoszącą. Ładunki są podnoszone od góry, a nie od dołu. Możliwość szybkiego i łatwego przyzbrojenia maszyny jest dla branży budowlanej. Dostępne przyzbrojenia :
 • Łyżki, widły, chwytaki, boczne, rotatory, świdry, zamiatarki, betoniarki, młoty hydrauliczne, kosze do podnoszenia ludzi, końcówki dźwigowe itp.:
Jest to duży komfort i oszczędność dla osób potrzebujących uniwersalnej maszyny. Jedna osoba spełnia wielorakie funkcje (dźwigu, wiertnicy, wózka widłowego czy podestu ruchomego.Musimy spełniać podstawowe zasady przy podnoszeniu ładunku:
 • Sprawdzić wyważenie ładunku
 • Ostrożnie podnosić dźwig
 • Zaczep ładunek do podstawy haka dźwigu
 • Zapewnij wystarczającą stabilność podczas przemieszczania ładunku
Niebezpieczeństwa przy pracy z podnośnikiem teleskopowym:
 • Brak ubrań ochronnych dla całej załogi pracującej w pobliżu maszyn
 • Brak corocznych obowiązkowych przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego
 • Brak stałych i egzekwowanych zasad BHP
 • Brak harmonogramu konserwacji urządzeń technicznych w tym ładowarek teleskopowych
 • Zbyt duże zagęszczenie ludzi na budowie
 • Infrastruktura (węzeł komunikacyjny) lub najczęściej jej brak.
Do obsługi wózka widłowego konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień oraz pozytywny wynik badań psychotechnicznych. Uprawnienia możemy uzyskać wyłącznie w jednostkach dozoru technicznego. Powinniśmy pamiętać o wyposażonym diagramie udźwigu, który uwzględnia wysokość podnoszenia ładunku i jego położenie ciężkości na widłach. Przy podniesionym ładunku wózek jest niestabilny i należy kontrolować położenie środka ciężkości. Musimy pamiętać o koniecznej i regularnej kontroli urządzeń dźwigowych. Certyfikat dźwigu jest wymogiem prawnym i pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich informacji. Każdy pracownik musi przejść odpowiednie szkolenie przed podnoszeniem ładunków przed rozpoczęciem pracy z podnośnikiem teleskopowym czy wózkami widłowymi.