Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Lun-Sam : 8h30 - 16h, 17h - 23h

Lundi-dimanche 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

Réparation wciągników i wciągarek – ERGON

Réparation de palans et de treuils - ERGON

Wciągniki i wciągarki – serwis

We współczesnej gospodarce występuje duże zapotrzebowanie na maszyny ułatwiające transport towaru różnego rodzaju – zarówno pod względem ciężaru, jak i formy, np. kontenerów. Do podstawowych urządzeń dźwigowych odpowiedzialnych za przemieszczanie ładunków należą właśnie wciągarki i wciągniki. Stanowią kluczowe rozwiązanie dla wielu gałęzi przemysłu, odnajdując swoje powołanie, także i w budownictwie czy halach montażowych – praktycznie wszędzie tam, gdzie wymagane jest dokonanie manewrów przeładunkowych.

Treuil

Treuil

Jest to urządzenie dźwignicowe, służące do pionowego wznoszenia bądź opuszczania ładunku. Do wykonywania takiej czynności stosuje się łańcuch lub specjalną linę, połączoną z hakiem. Po zaczepieniu ładunku można dokonać jego transportu na desygnowaną platformę, dzięki przesuwnemu wciągnikowi, który operuje w granicach specjalnie skonstruowanego toru (występuje także w wersji stacjonarnej). Wciągniki możemy podzielić na typy ze względu na rodzaj napędu, którego używają – różne rozwiązania przyczyniają się do ogólnej, lepszej bądź gorszej, wydajności urządzenia. Możemy je podzielić na:

  • wciągniki ręczne
  • wciągniki elektryczne
  • wciągniki pneumatyczne

Wychodząc od tych kategorii możemy wyszczególnić elementy budowy, które stanowią różnice pomiędzy wymienionymi rodzajami. Wciągniki ręczne posiadają przekładnie ślimakowe, przełożenie wielokrążka i przekładnie planetarne, gdy elektryczne i pneumatyczne stosują za zespół napędowy silnik i przekładnie. Zastosowane rozwiązania mają na celu ułatwić podnoszenie większego ciężaru, także i cięgno, czyli lina albo łańcuch wykazuje różne typy urządzeń.

Wciągarka

Jest urządzeniem zbliżonym do wciągników pod względem sprawowanych funkcji, jednakże różni się od nich większym zastosowaniem, oferując szerszą paletę rozwiązań. Oprócz pionowego wznoszenia ładunku w górę, umożliwia przemieszczanie go w bok – operuje na dwóch płaszczyznach, pionowej i poziomej. Wykorzystuje się ją do różnych prac związanych z transportem bliskim, takimi jak, np. naciąganie liny lub drutu.

Tak jak w przypadku wciągników wciągarki rozróżniamy ze względu na rodzaj zespołu napędowego, który możemy podzielić na: napęd elektryczny, hydrauliczny lub zewnętrzny. Przy poszczególnych modelach należących do grupy bardziej zaawansowanej, możemy wyróżnić także charakterystyczne kabestany. Jednakże nadal częstym rozwiązaniem dla wciągarek są liny naciągane korbką i bębnem.

Wciągarka

Serwis ERGON

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON w swojej ofercie ma usługi serwisowe obejmujące naprawę i konserwację zarówno wciągarek, jak i wciągników. Do usług konserwujących zaliczymy także modernizację urządzeń tego typu. Czym jest modernizacja oraz czym różni się od naprawy urządzenia? Jest to proces zmiany parametrów urządzenia, mający na celu poprawienie jego wydajności oraz przystosowanie do potrzeb klienta z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Natomiast naprawa maszyny przebiega w celu usunięcia zaistniałej usterki.

Modernizacja i naprawa w ERGON

Ze względu na swoją konstrukcję – wspólne elementy występujące na jednej ramie – wciągarka jest łatwiejsza do poddania modernizacji, przeciwnie do wciągnika, którego dalszy rozwój techniczny nie jest możliwy przez specyfikę jego budowy. Z tego powodu przeprowadzane przez nas prace modernizacyjne dotyczą głównie wciągarek, zaliczamy do nich: wymianę napędów, podzespołów, zmianę sterowników, zasilania. Natomiast w przypadku napraw najczęściej spotykanym problemem są uszkodzenia ramy, kół jezdnych i silników.