Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warschau

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Mo-Sa: 8:30 - 16 Uhr, 17 Uhr - 23 Uhr

Montag-Sonntag 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warschau

Kurs na uprawnienia montażysty rusztowań

Qualifizierungskurs für Gerüstbauer

Zostań montażystą rusztowań 

Ośrodek szkoleniowy “ERGON” organizuje profesjonalne szkolenia dla osób, które mają zamiar pozyskać uprawnienia do wykonywania pracy jako montażysta rusztowań. Do podjęcia się tego zawodu należy najpierw przejść szkolenie zawodowe oraz zaliczyć egzamin. Uprawnienia monterów rusztowań wydawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

zajęcia teoretyczne dla montażystów

Montażyści są to pracownicy, którzy odpowiadają za poprawny montaż rusztowań, a następnie ich demontaż. Do ich głównych zadań należy zadbanie o konstrukcje rusztowań, muszą one być stabilne oraz bezpieczne. Aby rozpocząć pracę jako montażysta, należy posiadać umiejętność czytania rysunku technicznego i planu budowy, jest to niezbędna wiedza, jeśli chcemy rozpocząć prace na tym stanowisku. 

Program naszego szkolenia 

Szkolenie składa się z dwóch etapów, z części teoretycznej oraz praktycznej podczas których zostaniesz odpowiednio przygotowany do pracy z rusztowaniami. 

Theoretischer Teil

 • konstrukcja różnych typów rusztowań, 
 • podział oraz funkcja rusztowań, 
 • zapoznanie się z zasadami BHP, 
 • organizacja placu budowy, 
 • zapoznanie się z dokumentacją techniczną, którą się użytkuje podczas pracy. 

Praktischer Teil

 • ćwiczenia z zakresu montażu oraz demontażu rusztowania, 
 • poprawne z zasadami zabezpieczenie miejsca wykonywania pracy, 
 • nauka czynności związanych z wykonaniem zadań przed, w trakcie i po zakończeniu prac, 
 • czynności z zakresu przeprowadzania prawidłowej kontroli stanu technicznego konstrukcji. 

Kto może rozpocząć kurs? 

Nasze szkolenia przeznaczone są dla szerokiej gamy osób, od nauk indywidualnych po nauki grup zorganizowanych. Program został stworzony, aby można było nauczyć całego zawodu od podstaw jego wykonywania. Każdy kto chce rozpocząć z nami zajęcia musi spełniać następujące wymagania: 

demontaż rusztowania na zajęciach
 • Vollendung des 18. Lebensjahres, 
 • posiadanie wykształcenia na poziomie minimum podstawowym, 
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza. 

Dla osób, które chcą podjąć się rozpoczęcia kursu przypisać możemy jeszcze jeden punkt, który jest bardzo indywidualny, mianowicie pracownik nie powinien mieć lęku wysokości. Zanim kandydat zacznie kurs zostanie najpierw skierowany na badania, podczas których lekarz określi czy dana osoba może wykonywać tego rodzaju prace. Mianowicie cechować się to będzie wykonywaniem prac powyżej 3 metrów wysokości, ponieważ jest to najważniejsza rzecz jaka tyczy się tej grupy zawodowej. Ponad to pracownik rusztowań powinien posiadać dobrą sprawność fizyczną, ponieważ wchodzenie po rusztowaniu wymaga wiele sił. 

Jakie są przeciwwskazania lekarskie? 

Należą do nich: 

 • wada wzorku, 
 • skłonność do omdleń, 
 • padaczka, 
 • lęk wysokości, 
 • cukrzyca, 
 • niedowład kończyn, 
 • zaburzenia widoku barw, 
 • zaburzenie równowagi, 
 • choroba układu krążenia, 
 • choroby centralnego oraz obwodowego układu nerwowego. 

Czym są rusztowania? 

Rusztowania to konstrukcje zazwyczaj metalowe, umożliwiają one dostęp na wysokie obiekty. Rusztowania złożone są zazwyczaj ze słupów nośnych pionowych, na które mocuje się poziome żerdzie. Na nich układany jest pomost stworzony z desek. W nowoczesnych konstrukcjach pomost tworzony jest z lekkich metalowych prefabrykatów. Słupy pionowe zrobione są ze stalowych rur. 

Co możemy Ci zaoferować? 

pracownicy poruszający się po rusztowaniu

Oferujemy zdobycie kwalifikacji zawodowych, szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców. Nasz ośrodek szkoleniowy posiada wysoki wskaźnik zdawalności egzaminów i cieszymy się pozytywną opinią naszych klientów. 

Rozpocznij swoją naukę z nami 

Jesteśmy ośrodkiem, który pomoże Ci uzyskać uprawnienia w celu przygotowania się do pracy z rusztowaniami. Nasza kadra złożona jest z doświadczonych wykładowców, którzy przygotują Cię do zadań związanych z montażem rusztowań. Zapisz się na nasze szkolenie, a z pewnością zdasz egzamin i uzyskasz uprawnienia! 

Fragen und Antworten

Czym są rusztowania?

Rusztowania to konstrukcje najczęściej utworzone z metalowych nośnych słupów. Ich głównym zadaniem jest umożliwienie dostępu na wysokie obiekty. 

Jakie cechy musi spełniać montażysta rusztowań?

Do najważniejszych cech montażystów rusztowań zaliczamy poprawne czytanie rysunków technicznych oraz placu budowy. Są to niezbędne umiejętności jakie musi posiadać montażysta.