Gierdziejewskiego 5 / 272a, 02-495 Варшава

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Пн-Нд: 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00

понеділок-неділя 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Телефонуйте нам: +48 22 290 29 09
Gierdziejewskiego 5 / 272a, 02-495 Варшава

КОНТРОЛЬ та огляд слінгів

Огляд та перевірка стропів

особа, яка контролює стропиAby zapewnić bezpieczne podnoszenie i przenoszenie ładunków, należy regularnie kontrolować zawiesi, łączniki, uchwyty itp. Zasady i procedury inspekcji powinny być opracowane przez wyspecjalizowaną organizacje lub wykwalifikowaną kadrę inżynierską zgodnie z krajowymi zaleceniami dotyczącymibezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie używane urządzenia do przenoszenia ładunków podlegają obowiązkowej kontroli w celu oceny ich przydatności. W tym celu należy najpierw sporządzić dziennik kontroli i zapisywać wyniki dla każdego elementu. Na podstawie wyników inspekcji podejmowana jest decyzja, czy dany sprzęt może być dopuszczony do pracy, czy też nie. Podczas kontroli sprawdza się aktualny stan techniczny elementów zawiesi oraz wytrzymałość zawiesi. Sprawdzając stan techniczny wykrywane są wszelkie nacięcia, pęknięcia, odkształcenia, odbarwienia, nadmierna korozja, wydłużenia elementów zawiesi czy zużycie ogniw. Próby wytrzymałości wykonuje się w momencie, gdy podczas przeglądu szczegółowego nie zostały wykryte wady i uszkodzenia. Termin kontroli jest zależny przede wszystkim od intensywności ich użytkowania. Zawiesi powinny być sprawdzane przez wykwalifikowaną osobę przed każdym użyciem sprzętu. Jeżeli są one używane często i pod dużym obciążeniem, należy je regularnie kontrolować. Okresowe przeglądy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Przepisy dotyczące kontroli zawiesi wykonanych z różnych materiałów mają zarówno elementy wspólne jak i pewne różnice wynikające z ich specyfikacji. Zawiesi lin stalowych są testowane w trzech etapach: zewnętrzny, oprzyrządowania i wewnętrzny. Zawiesi łańcuchowe i tekstylne przechodzą jedynie etap zewnętrzny i etap oprzyrządowania. W wyniku kontroli, jeżeli zostaną wykryte wady i uszkodzenia, zawiesi nie mogą być dopuszczone do użytku.

Контроль окремих видів стропів

Мотузковий строп

фото висить Під час огляду канатних стропів перевіряють відповідність строп технічному паспорту, стан каната, петель, з’єднувачів і ручок. При зовнішньому огляді по всій довжині каната оглядають дефекти і пошкодження неозброєним оком або за допомогою лупи з 10-кратним збільшенням. Потім проводяться вимірювання всіх виявлених дефектів:

  • Зменшення діаметра каната
  • Ступінь корозії або іншого зносу
  • Ступінь пульсації

Щоб мати можливість достовірно оцінити виявлені під час огляду дефекти та пошкодження, зокрема механічні, фахівці використовують спеціальний прилад – штангенциркуль, а також мікрометр, стандартну лінійку та рулетку. Внутрішній контроль проводиться вибірково - для того, щоб можна було оцінити поточний стан пасма, особливо серцевини.

Строп-ланцюг

Термін перевірки ланцюгових строп стандартний. При візуальному огляді перевіряється маркування на стропах і їх відповідність паспорту. Також перевіряється слінг по всій довжині на наявність дефектів і пошкоджень. Вимірювання також проводяться універсальним вимірювальним інструментом. Рекомендується звернути увагу на такі параметри: діаметр і довжину ланки, зменшення діаметра, ознаки зносу і деформації.

Текстильні (текстильні) стропи

Фіброві стропи необхідно перевіряти візуально так само, як і інші види обладнання для кріплення вантажу. Зокрема, перевірити наявність ярлика з повною інформацією, відповідно до встановлених законодавством правил, та відповідність стропів параметрам, наведеним у сертифікаті. Також перевірте шви на кінцях строп, а також всю довжину на наявність пошкоджень і дефектів.