Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Lun-Sam : 8h30 - 16h, 17h - 23h

Lundi-dimanche 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

Soudure miękkie – charakterystyka

Soudure à l'étain - caractéristiques

Jedną z najczęstszych metod prac przemysłowych polegających na łączeniu ze sobą elementów obok spawania jest lutowanie, które ma różne odmiany. Mogą one zależeć na przykład od stopnia topliwości. Wyróżnia się topnienie miękkie, które charakteryzuje się łatwą topliwością. Ten typ lutowania wykonuje się poprzez zastosowanie lutów o temperaturze do 450 stopni. Jedną z odmian lutowania miękkiego jest lutowanie reakcyjne i przy jego pomocy łączy się aluminium. Ponadto cynuje się w ten sposób tytan oraz stal, natomiast jest to dosyć trudne i czasochłonne, a same łączenia nie są wysokiej jakości. Do lutowania miękkiego najczęściej używa się: 

Soudure
 • lutu cynowo–miedzianego, 
 • lutu cynowo–ołowiowego. 

Les matériaux utilisés pour le brasage tendre n'ont pas le moindre problème de conductivité efficace, ils sont donc très souvent utilisés en électronique. Un autre environnement dans lequel le brasage tendre fonctionne bien est celui des installations de chauffage central, où la température ne dépasse pas 110 degrés et dans les conditions d'eau. La soudure utilisée pour le brasage tendre se présente le plus souvent sous forme de fil ou de bâtonnets. Un chalumeau spécial est le plus souvent utilisé pour faire fondre la soudure. Toutefois, il convient de noter qu'il est facile de surchauffer les pièces à assembler, il faut donc faire très attention. Pour obtenir de la soudure tendre, il faut utiliser une lampe à gaz, car la température de l'ensemble du processus ne doit pas être trop élevée. Le matériau le plus communément utilisé pour le brasage tendre est le fil d'étain. Veuillez noter que lorsque vous chauffez, vous ne devez pas chauffer le métal, mais seulement les parties où vous voulez former la soudure. Pour terminer le processus de soudure, attendez que tout ait refroidi avant de plonger le tout dans l'eau. 

Brasage - difficile de fusionner 

Le brasage est un type de soudure où la température du liant est supérieure à 450 degrés. Soudures en : 

 • miedzi, 
 • srebra, 
 • fosforu. 

Ce type de brasage est le plus souvent utilisé pour les aciers composés de : 

 • wolframu, 
 • niklu, 
 • chromu, 
 • złota, 
 • srebra, 
 • miedzi, 
 • mosiądzu, 
 • brązu. 

Le brasage se produit également en présence d'installations de CO où la température dépasse 110 degrés. Pour le brasage, on utilise les produits suivants :  

 • palników acetylo–tlenowych, 
 • palników propanowo–butanowych, 
 • lutowniczych lamp, 
 • indukcyjnych lutownic. 

Podstawową różnicą między lutowaniem miękkim a twardym jest jakość połączeń, która jest znacznie lepsza przy lutowaniu twardym. Ponadto są dużo bardziej odporne na niekorzystne wysokie temperatury oraz lepiej znoszą wszelkie uderzenia i inne niekorzystne działania. Warunki lutowania twardego są dużo bardziej złożone niż przy lutowaniu miękkim. Pomieszczenia, w których to lutowanie zachodzi powinny być dobrze wentylowane.  

Jak się nauczyć – szkolenia 

Une personne qui soude

Nie jest łatwo dobrze przygotować proces lutowania, dlatego warto odbyć odpowiednie szkolenia w tym zakresie, które przygotują nas od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Lutowanie, choć wydaje się rzeczą wręcz banalną i możliwą do wykonania przez każdego, wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Każdy, kto wyszkoli się w tym zakresie, może świadczyć usługi lutownicze dla innych. Jedną z placówek świadczących kursy w kierunku lutowania jest Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON, który od lat uczy wielu przydatnych umiejętności z różnych branży przemysłu. Warto zastanowić się nad udziałem w szkoleniu organizowanym przez ERGON.