Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Lun-Sam : 8h30 - 16h, 17h - 23h

Lundi-dimanche 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

Formation Santé et sécurité - un départ obligatoire

Formation en matière de santé et de sécurité - un départ obligatoire

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe dla każdego nowego oraz stałego pracownika, zależnie od stanowiska, a obowiązek zadbania o jego odbycie przez personel spoczywa na pracodawcy. Szkolenia te możemy podzielić na dwa rodzaje: 

 • initiale, obligatoire pour toutes les nouvelles recrues, 
 • périodiques, qui doivent être renouvelés de temps en temps, et il appartient au poste de déterminer leur fréquence. 

By zadbać o jak największe bezpieczeństwo w firmie, konieczne jest fachowe przeszkolenie zgodnie z najnowszymi przepisami oraz wytycznymi. Zajmują się nimi ośrodki szkoleniowe lub przeszkolone w tym zakresie osoby wewnątrz firmy. Są one obowiązkowe dla każdego pracownika, niezależnie od posiadanego przez niego stanowiska. 

Szkolenie BHP

Santé et sécurité au travail à l'intention des employeurs et des chefs d'équipe 

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek znać zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz biegle poruszać się w tematyce zasad BHP, gdyż od tego zależy wydajność i bezpieczeństwo całej firmy.  Pracownik podejmujący pracę w firmie musi odbyć szkolenie BHP nie później niż sześć miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Takie kursy można również odbyć on-line, bez udawania się na specjalnie dedykowane kursy stacjonarne. Forma nauki jest dowolna i może to być na przykład: 

 • Cours, 
 • séminaire, 
 • processus d'auto-apprentissage. 

Takie szkolenie powinno być aktualizowane co pięć lat, już w formie okresowego kursu. Mogą je prowadzić jedynie osoby lub jednostki do tego uprawnione. Cały program szkolenia powinien być ułożony ściśle pod charakterystykę danej firmy i przygotowywać na pracę w określonej branży. Ponadto musi on uwzględniać obowiązki i potrzeby konkretnego pracodawcy. Zagadnienia jakie powinny zostać omówione na takim szkoleniu to: 

 • les droits et obligations des employés et des employeurs, 
 • les responsabilités des employés qui dirigent d'autres employés, 
 • identifier et évaluer le degré de risque de divers dangers, 
 • les principes de protection contre l'incendie, 
 • classification des facteurs de santé et de danger de mort sur le lieu de travail, 
 • la formation en matière de santé et de sécurité, 
 • les droits des femmes et des jeunes travailleurs. 
Travailleur manuel portant une tenue de sécurité

Każde odbyte szkolenie kończy się egzaminem, a później uzyskaniem stosownego zaświadczenia, dzięki któremu jest się uprawnionym do wykonywania funkcji pracodawcy i kierownika. Ponadto można wtedy samemu szkolić nowych pracowników w tematyce bezpieczeństwa i hieny pracy, dzięki czemu firma nie jest zależna od zewnętrznych ośrodków prowadzących tego typu kursy. 

Importance de la formation en matière de santé et de sécurité 

Znajomość wszystkich przepisów BHP znacznie usprawnia bezpieczną i wydajną pracę w danej placówce. Warto pamiętać, by każdy nowy pracownik odbywał szkolenie możliwie szybko po rozpoczęciu pracy oraz zadbać o to, by jego wiedza na stanowisku była aktualna poprzez wysyłanie go na szkolenia okresowe. Jako pracodawca lub kierownik zespołu mamy także możliwość zostać członkiem służby BHP, która stoi na straży bezpieczeństwa i higieny pracy oraz może samodzielnie udzielać wiedzy z tego zakresu. Bezpieczeństwo w każdej firmie to podstawowa wartość, która nie może zostać w żaden sposób zaniedbana czy odsunięta na dalszy plan. Od niego bowiem zależy renoma, prestiż oraz efekty uzyskiwane przez daną instytucję.