Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Lun-Sam : 8h30 - 16h, 17h - 23h

Lundi-dimanche 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Varsovie

Contrôle et examen des élingues

Inspection et entretien des élingues

la personne qui contrôle les élinguesAby zapewnić bezpieczne podnoszenie i przenoszenie ładunków, należy regularnie kontrolować zawiesi, łączniki, uchwyty itp. Zasady i procedury inspekcji powinny być opracowane przez wyspecjalizowaną organizacje lub wykwalifikowaną kadrę inżynierską zgodnie z krajowymi zaleceniami dotyczącymibezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie używane urządzenia do przenoszenia ładunków podlegają obowiązkowej kontroli w celu oceny ich przydatności. W tym celu należy najpierw sporządzić dziennik kontroli i zapisywać wyniki dla każdego elementu. Na podstawie wyników inspekcji podejmowana jest decyzja, czy dany sprzęt może być dopuszczony do pracy, czy też nie. Podczas kontroli sprawdza się aktualny stan techniczny elementów zawiesi oraz wytrzymałość zawiesi. Sprawdzając stan techniczny wykrywane są wszelkie nacięcia, pęknięcia, odkształcenia, odbarwienia, nadmierna korozja, wydłużenia elementów zawiesi czy zużycie ogniw. Próby wytrzymałości wykonuje się w momencie, gdy podczas przeglądu szczegółowego nie zostały wykryte wady i uszkodzenia. Termin kontroli jest zależny przede wszystkim od intensywności ich użytkowania. Zawiesi powinny być sprawdzane przez wykwalifikowaną osobę przed każdym użyciem sprzętu. Jeżeli są one używane często i pod dużym obciążeniem, należy je regularnie kontrolować. Okresowe przeglądy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Przepisy dotyczące kontroli zawiesi wykonanych z różnych materiałów mają zarówno elementy wspólne jak i pewne różnice wynikające z ich specyfikacji. Zawiesi lin stalowych są testowane w trzech etapach: zewnętrzny, oprzyrządowania i wewnętrzny. Zawiesi łańcuchowe i tekstylne przechodzą jedynie etap zewnętrzny i etap oprzyrządowania. W wyniku kontroli, jeżeli zostaną wykryte wady i uszkodzenia, zawiesi nie mogą być dopuszczone do użytku.

Inspection des différents types d'élingues

Élingue en corde

photo des frondes Lors de l'inspection des élingues en corde, on vérifie la conformité des élingues à la fiche technique, l'état de la corde, des boucles, des fixations et des poignées. Lors de l'inspection externe sur toute la longueur du câble, les défauts et les dommages sont examinés à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe grossissant 10 fois. Les défauts constatés sont ensuite mesurés :

  • Réduction du diamètre du câble
  • Degré de corrosion ou autre usure
  • Degré d'ondulation

Afin de pouvoir évaluer de manière fiable les défauts et les dommages détectés lors de l'inspection, notamment les dommages mécaniques, les spécialistes utilisent un appareil spécial - un pied à coulisse, ainsi qu'un micromètre, une règle standard et un ruban à mesurer. L'inspection interne est effectuée de manière sélective - afin de pouvoir évaluer l'état actuel du tissage, notamment du noyau.

Élingue à chaîne

La période d'inspection des élingues en chaîne est standard. Lors de l'inspection visuelle, on vérifie les marquages sur l'élingue et leur correspondance avec la fiche technique. La longueur totale de l'élingue est également vérifiée pour détecter les défauts et les dommages. Des mesures sont également prises à l'aide d'un outil de mesure universel. Il est recommandé de prêter attention aux paramètres suivants : diamètre et longueur des maillons, réduction du diamètre, signes d'usure et de déformation.

Élingues en textile

Les élingues en fibre doivent être inspectées visuellement de la même manière que les autres types d'équipement d'arrimage des charges. Il faut notamment vérifier la présence d'une étiquette contenant des informations complètes, conformément aux règles établies par la loi, et la conformité des élingues aux paramètres indiqués sur le certificat. Il faut également vérifier que les coutures à l'extrémité des élingues et sur toute la longueur ne sont pas endommagées ou défectueuses.