Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warschau

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Mo-Sa: 8:30 - 16 Uhr, 17 Uhr - 23 Uhr

Montag-Sonntag 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warschau

Löten miękkie – charakterystyka

Weichlöten - Eigenschaften

Jedną z najczęstszych metod prac przemysłowych polegających na łączeniu ze sobą elementów obok spawania jest lutowanie, które ma różne odmiany. Mogą one zależeć na przykład od stopnia topliwości. Wyróżnia się topnienie miękkie, które charakteryzuje się łatwą topliwością. Ten typ lutowania wykonuje się poprzez zastosowanie lutów o temperaturze do 450 stopni. Jedną z odmian lutowania miękkiego jest lutowanie reakcyjne i przy jego pomocy łączy się aluminium. Ponadto cynuje się w ten sposób tytan oraz stal, natomiast jest to dosyć trudne i czasochłonne, a same łączenia nie są wysokiej jakości. Do lutowania miękkiego najczęściej używa się: 

Löten
 • lutu cynowo–miedzianego, 
 • lutu cynowo–ołowiowego. 

Die für das Weichlöten verwendeten Materialien haben nicht das geringste Problem mit der effizienten Leitfähigkeit, weshalb sie sehr häufig in der Elektronik verwendet werden. Eine weitere Umgebung, in der das Weichlöten gut funktioniert, sind Zentralheizungsanlagen, in denen die Temperatur 110 Grad nicht übersteigt, und Wasseranlagen. Das zum Weichlöten verwendete Lot wird meist in Form von Draht oder Stäbchen verwendet. Zum Schmelzen des Lots wird meist ein spezieller Flammenbrenner verwendet. Es ist jedoch zu beachten, dass die zu verbindenden Teile leicht überhitzt werden können, seien Sie also sehr vorsichtig. Um Weichlot zu erhalten, sollte eine Gaslampe verwendet werden, da die Temperatur während des gesamten Prozesses nicht zu hoch sein muss. Das gebräuchlichste Material, mit dem Weichlöten durchgeführt wird, ist Zinndraht. Bitte beachten Sie, dass Sie beim Erhitzen nicht das gesamte Metall erhitzen sollten, sondern nur die Stellen, an denen Sie das Lot bilden wollen. Um den Lötvorgang abzuschließen, warten Sie, bis alles abgekühlt ist, bevor Sie das Ganze in Wasser tauchen. 

Hartlöten - schwierig zu schmelzen 

Hartlöten ist eine Art des Lötens, bei der die Temperatur des Bindemittels höher als 450 Grad ist. Lötmittel hergestellt aus: 

 • miedzi, 
 • srebra, 
 • fosforu. 

Dieses Hartlöten wird am häufigsten für Stähle aus verwendet: 

 • wolframu, 
 • niklu, 
 • chromu, 
 • złota, 
 • srebra, 
 • miedzi, 
 • mosiądzu, 
 • brązu. 

Das Hartlöten erfolgt auch in Gegenwart von CO-Anlagen, wenn die Temperatur 110 Grad übersteigt. Beim Hartlöten werden folgende Materialien verwendet:  

 • palników acetylo–tlenowych, 
 • palników propanowo–butanowych, 
 • lutowniczych lamp, 
 • indukcyjnych lutownic. 

Podstawową różnicą między lutowaniem miękkim a twardym jest jakość połączeń, która jest znacznie lepsza przy lutowaniu twardym. Ponadto są dużo bardziej odporne na niekorzystne wysokie temperatury oraz lepiej znoszą wszelkie uderzenia i inne niekorzystne działania. Warunki lutowania twardego są dużo bardziej złożone niż przy lutowaniu miękkim. Pomieszczenia, w których to lutowanie zachodzi powinny być dobrze wentylowane.  

Jak się nauczyć – szkolenia 

Eine Person, die lötet

Nie jest łatwo dobrze przygotować proces lutowania, dlatego warto odbyć odpowiednie szkolenia w tym zakresie, które przygotują nas od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Lutowanie, choć wydaje się rzeczą wręcz banalną i możliwą do wykonania przez każdego, wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Każdy, kto wyszkoli się w tym zakresie, może świadczyć usługi lutownicze dla innych. Jedną z placówek świadczących kursy w kierunku lutowania jest Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON, który od lat uczy wielu przydatnych umiejętności z różnych branży przemysłu. Warto zastanowić się nad udziałem w szkoleniu organizowanym przez ERGON.