Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warschau

+48 22 290 29 09

biuro@serwis-udt.pl

Mo-Sa: 8:30 - 16 Uhr, 17 Uhr - 23 Uhr

Montag-Sonntag 8:30 - 16:00, 17:00 - 23:00
Gierdziejewskiego 5/272a, 02-495 Warschau

Kontrolle und Überprüfung von Schlingen

Inspektion und Wartung von Anschlagmitteln

Person, die die Anschlagmittel kontrolliertAby zapewnić bezpieczne podnoszenie i przenoszenie ładunków, należy regularnie kontrolować zawiesi, łączniki, uchwyty itp. Zasady i procedury inspekcji powinny być opracowane przez wyspecjalizowaną organizacje lub wykwalifikowaną kadrę inżynierską zgodnie z krajowymi zaleceniami dotyczącymibezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie używane urządzenia do przenoszenia ładunków podlegają obowiązkowej kontroli w celu oceny ich przydatności. W tym celu należy najpierw sporządzić dziennik kontroli i zapisywać wyniki dla każdego elementu. Na podstawie wyników inspekcji podejmowana jest decyzja, czy dany sprzęt może być dopuszczony do pracy, czy też nie. Podczas kontroli sprawdza się aktualny stan techniczny elementów zawiesi oraz wytrzymałość zawiesi. Sprawdzając stan techniczny wykrywane są wszelkie nacięcia, pęknięcia, odkształcenia, odbarwienia, nadmierna korozja, wydłużenia elementów zawiesi czy zużycie ogniw. Próby wytrzymałości wykonuje się w momencie, gdy podczas przeglądu szczegółowego nie zostały wykryte wady i uszkodzenia. Termin kontroli jest zależny przede wszystkim od intensywności ich użytkowania. Zawiesi powinny być sprawdzane przez wykwalifikowaną osobę przed każdym użyciem sprzętu. Jeżeli są one używane często i pod dużym obciążeniem, należy je regularnie kontrolować. Okresowe przeglądy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta. Przepisy dotyczące kontroli zawiesi wykonanych z różnych materiałów mają zarówno elementy wspólne jak i pewne różnice wynikające z ich specyfikacji. Zawiesi lin stalowych są testowane w trzech etapach: zewnętrzny, oprzyrządowania i wewnętrzny. Zawiesi łańcuchowe i tekstylne przechodzą jedynie etap zewnętrzny i etap oprzyrządowania. W wyniku kontroli, jeżeli zostaną wykryte wady i uszkodzenia, zawiesi nie mogą być dopuszczone do użytku.

Prüfung der einzelnen Anschlagmittelarten

Seilschlinge

Bild von Anschlagmitteln Bei der Inspektion von Seilschlingen werden die Übereinstimmung der Schlingen mit dem technischen Datenblatt, der Zustand des Seils, der Schlaufen, der Verbindungselemente und der Griffe überprüft. Bei der äußeren Inspektion über die gesamte Länge des Seils werden Fehler und Schäden mit bloßem Auge oder mit einer Lupe mit 10-facher Vergrößerung untersucht. Anschließend werden die festgestellten Mängel gemessen:

  • Verringerung des Seildurchmessers
  • Grad der Korrosion oder sonstiger Verschleiß
  • Grad der Riffelung

Um die bei der Inspektion festgestellten Mängel und Schäden, insbesondere die mechanischen, zuverlässig beurteilen zu können, verwenden die Fachleute ein spezielles Gerät - eine Schieblehre - sowie ein Mikrometer, ein Standardlineal und ein Maßband. Die Inneninspektion wird selektiv durchgeführt - um den aktuellen Zustand des Gewebes, insbesondere des Kerns, beurteilen zu können.

Kettenschlinge

Die Prüffrist für Anschlagketten ist Standard. Bei der Sichtprüfung werden die Kennzeichnungen auf dem Anschlagmittel und ihre Übereinstimmung mit dem Datenblatt überprüft. Außerdem wird die gesamte Länge des Hebegurts auf Mängel und Beschädigungen überprüft. Die Messungen werden auch mit einem Universalmessgerät durchgeführt. Es wird empfohlen, auf folgende Parameter zu achten: Durchmesser und Gliederlänge, Durchmesserverringerung, Anzeichen von Verschleiß und Verformung.

Textile Anschlagmittel

Fasergurte müssen wie andere Ladungssicherungsmittel einer Sichtprüfung unterzogen werden. Insbesondere muss das Vorhandensein eines Etiketts mit vollständigen Informationen gemäß den gesetzlichen Vorschriften sowie die Übereinstimmung der Anschlagmittel mit den auf dem Zertifikat angegebenen Parametern überprüft werden. Auch die Nähte am Ende der Schlingen sowie die gesamte Länge müssen auf Schäden und Mängel überprüft werden.